ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคเหนือ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
นายเดช ศิรินาม
382,6422124411,10461232,58812623,8781598720,2121,109
1. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์
694,9114155812,86280654,10417500013221,8771,396
2. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ดร.รตนภูมิ โนสุ
463,8312849727,2501,37596,95327212,2404315340,2741,974
3. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล
503,777376387,47552621,91110011,796549114,9591,056
4. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
นายวิบูลย์ ทานุชิต
503,2772344911,40562821,3664300010116,048905
5. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นายสมพงศ์ พรมจันทร์
553,715249417,90552233,1941110009914,814882
6. ประถมศึกษาลำพูน เขต 1
นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์
925,099286284,70020300011,5955612111,394545
7. ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข
563,968312255,22031500011,755778210,943704
8. ประถมศึกษาลำปาง เขต 1
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
835,080509234,51635043,72118213,18411711116,5011,158
9. ประถมศึกษาลำปาง เขต 2
นายวิบูลย์ ทานุชิต
765,089469366,23748621,2816000011412,6071,015
10. ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์
583,425329153,264234000000736,689563
11. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
1115,751495509,47162721,6469013,16813016420,0361,342
12. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
นายประสบสุข ดีอินทร์
543,393314235,360375000000778,753689
13. ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์
933,801421234,19132922,0939011,7928411911,877924
14. ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
914,263471367,20057300000012711,4631,044
15. ประถมศึกษาน่าน เขต 1
นายสมเร็จ อุดแดง
1537,060756398,29559311,3796211,6226819418,3561,479
16. ประถมศึกษาน่าน เขต 2
นายสมัย ธนะศรี
975,6315554911,73676718104000014718,1771,362
17. ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายประถม เชื้อหมอ
623,789452223,83332900012,06794859,689875
18. ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
นายทินกร อินทะนาม
905,350457448,43658632,31310400013716,0991,147
19. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
533,562326489,79664921,3196224,82425410519,5011,291
20. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นายจรัญ แจ้งมณี
905,4084937116,0081,07253,58118000016624,9971,745
21. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
นายกิตติชัย เมืองมา
664,6294097118,0051,06798,50440423,66518214834,8032,062
22. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นายเทอดชาติ ชัยพงษ์
885,5775235311,95876732,70313600014420,2381,426
23. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
นายอุทัย กาญจนะ
854,864415439,58958518413300012915,2941,033
24. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
นายจรูญ แสนวิจิตร
1257,342536469,87259116972700017217,9111,154
25. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย
1136,9575004910,25067116753024,12118316522,0031,384
26. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
นายทองสุข อยู่ศรี
815,6304026415,75491721,9138400014723,2971,403
27. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
นายปรีชา นาคจำรูญ
1327,9705356311,89080333,03912700019822,8991,465
28. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
นายสุชาติ กลัดสุข
622,953241214,25226522,04783000859,252589
29. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
นายสัญชัย พวงมาลี
794,7754114610,59966021,4517112,59910512819,4241,247
30. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
นายสุพล จันต๊ะคาด
1067,8975679421,5601,24321,4096723,27512520434,1412,002
31. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
นายนพพร มากคงแล้ว
1138,6996327516,0531,00621,7847100019026,5361,709
32. ประถมศึกษาตาก เขต 1
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล
684,015343409,26361111,3636111,8048511016,4451,100
33. ประถมศึกษาตาก เขต 2
นายประวัตร์ พันธ์กอง (รักษาการ)
141,317778222,8371,1752017,59674735,48120211947,2312,201
34. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นายพยอม วงษ์พูล
675,1843524910,64463632,70110111,9516312020,4801,152
35. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
นายเปรม คำวัฒนา
1106,1825425411,33175543,64514800016821,1581,445
36. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
644,1932965212,10475521,7487323,90516612021,9501,290
37. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
นายบุญสม โพธิ์เงิน
644,2283306113,06988811,2555111,5977012720,1491,339
38. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายวิเชียร ทรงศรี
915,8324707014,5981,14432,31010300016422,7401,717
39. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ
855,0863985210,58969116733212,0838513918,4311,206
40. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้
814,2063555310,49870732,78011600013717,4841,178
41. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
นายอำนาจ บุญทรง
895,4815515411,35685821,3038112,36310714620,5031,597
42. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
975,2575434910,74576143,98215400015019,9841,458
43. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
นายดิเรก ต่ายเมือง
1057,4845458218,9581,21232,72911500019029,1711,872
44. มัธยมศึกษา เขต 34
นายสิทธิชัย มูลเขียน
000135,0723472020,4641,028716,2167404041,7522,115
45. มัธยมศึกษา เขต 35
-ว่าง-
442656277,7975921010,689637413,3947054532,3061,990
46. มัธยมศึกษา เขต 37
นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์
544371257,248558109,918627512,9886914530,5971,947
47. มัธยมศึกษา เขต 36
นายมนต์ชัย ปาณธูป
197123111,1129211915,134929718,2527105844,5952,572
48. มัธยมศึกษา เขต 42
นายบุญชอบ โตคำ
3301393210,2076751311,8426161023,5811,1415845,9312,471
49. มัธยมศึกษา เขต 41
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ
2224303511,7878401716,257912816,5947036244,8622,485
50. มัธยมศึกษา เขต 38
นายอำนวย อภิชาติตรากูล
552666226,78641697,5623601122,4839864737,3571,828
51. มัธยมศึกษา เขต 39
นายสุชน วิเชียรสรรค์
13612349,6347241514,410837718,2029325742,2822,505
52. มัธยมศึกษา เขต 40
นายประทาน หาดยาว
223423227,64050897,879455614,1286643929,8811,650
 3,575220,86718,6972,423559,32136,306243219,56211,01395216,6039,7816,3361,216,35375,797