ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคเหนือ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
นายอุดม แปงทิศ (รักษาราชการ)
382,6131924411,25064832,58912624,1001598720,5521,125
1. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์
684,7784085913,02281754,07017100013221,8701,396
2. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ดร.รตนภูมิ โนสุ
474,0023069727,3971,38596,95327212,2404315440,5922,006
3. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล
513,814369377,48651121,91110011,796549115,0071,034
4. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
-ว่าง-
493,1462305011,34764921,3664300010115,859922
5. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นายสมพงศ์ พรมจันทร์
543,569248427,99153433,1941110009914,754893
6. ประถมศึกษาลำพูน เขต 1
นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์
924,952297274,68719500011,7135612011,352548
7. ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
533,528287285,41336300011,836818210,777731
8. ประถมศึกษาลำปาง เขต 1
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
845,132519224,31933532,71212425,29120411117,4541,182
9. ประถมศึกษาลำปาง เขต 2
735,136461356,11447921,2816000011012,5311,000
10. ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์
583,401323153,255234000000736,656557
11. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
1115,700485509,37261421,6269013,15312316419,8511,312
12. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
นายอุดม สายโท
533,330310235,330371000000768,660681
13. ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์
943,908402224,08631422,0738711,7928411911,859887
14. ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
934,450487346,90454600000012711,3541,033
15. ประถมศึกษาน่าน เขต 1
นายสมเร็จ อุดแดง
1527,070746398,33059211,3796211,6226819318,4011,468
16. ประถมศึกษาน่าน เขต 2
นายสมัย ธนะศรี
965,5425484911,69076418104000014618,0421,352
17. ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายประถม เชื้อหมอ
633,831453213,71830800012,06794859,616855
18. ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
นายทินกร อินทะนาม
905,161453448,29657932,36110400013715,8181,136
19. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
553,838346469,32361021,3196224,82425410519,3041,272
20. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นายจรัญ แจ้งมณี
905,3424807116,0281,06853,46017600016624,8301,724
21. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
นายกิตติชัย เมืองมา
634,3013797418,2741,06898,55340923,66518214834,7932,038
22. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นายเทอดชาติ ชัยพงษ์
785,4625105311,96576532,70313600013420,1301,411
23. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
นายอุทัย กาญจนะ
864,986425429,42757918413300012915,2541,037
24. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
นายจรูญ แสนวิจิตร
1247,156543469,83259616972700017117,6851,166
25. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย
1177,171527459,58160116753024,12118316521,5481,341
26. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
นายทองสุข อยู่ศรี
805,5773936515,86592321,9138400014723,3551,400
27. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
นายปรีชา นาคจำรูญ
1347,9905366111,54977833,01012700019822,5491,441
28. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
นายสุชาติ กลัดสุข
622,933252214,26924822,23088000859,432588
29. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
รก.ผอ
804,8794134510,44465521,4517112,59910512819,3731,244
30. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
นายสุพล จันต๊ะคาด
1067,8515509421,4491,24321,4096723,27512520433,9841,985
31. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
รก.
1068,2355947716,2671,02421,7847100018526,2861,689
32. ประถมศึกษาตาก เขต 1
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล
653,902344419,39962511,4715911,8048510816,5761,113
33. ประถมศึกษาตาก เขต 2
นายประวัตร์ พันธ์กอง (รักษาการ)
141,284828022,0871,1202320,46583323,98114611947,8172,181
34. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นายพยอม วงษ์พูล
675,2013474910,51763832,70110111,9516312020,3701,149
35. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
นายเปรม คำวัฒนา
1066,1845195311,18973243,67116800016321,0441,419
36. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
624,3763044811,67872021,7667323,78716611421,6071,263
37. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
นายบุญสม โพธิ์เงิน
644,2553206112,99288911,2555111,6147012720,1161,330
38. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายวิเชียร ทรงศรี
936,0164996814,2441,10532,35411000016422,6141,714
39. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
นายพิษณุ เส็งพานิช
804,6273585410,98973316733212,0838513618,3721,208
40. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้
764,4163535010,08172432,76812600012917,2651,203
41. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
นายอำนาจ บุญทรง
755,1474845311,19084521,3078112,36310713120,0071,517
42. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
804,9744574810,75675643,98215400013219,7121,367
43. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
1067,6075508118,7651,20432,72911500019029,1011,869
44. มัธยมศึกษา เขต 34
นายสิทธิชัย มูลเขียน
000135,0542951818,093904919,4499544042,5962,153
45. มัธยมศึกษา เขต 35
-ว่าง-
666684257,0035671010,476636413,3837064531,5281,993
46. มัธยมศึกษา เขต 37
นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์
655292247,101537109,918627512,9886914530,5591,947
47. มัธยมศึกษา เขต 36
นายมนต์ชัย ปาณธูป
197123111,1129211915,134956718,2527105844,5952,599
48. มัธยมศึกษา เขต 42
นายบุญชอบ โตคำ
329739329,9306831311,8426161023,5811,1415845,6502,479
49. มัธยมศึกษา เขต 41
2224303612,3538711615,650871816,5497066244,7762,478
50. มัธยมศึกษา เขต 38
นายอำนวย อภิชาติตรากูล
552666226,81241097,5623601122,4839864737,3831,822
51. มัธยมศึกษา เขต 39
นายสุชน วิเชียรสรรค์
13612349,6827101514,410837718,2029325742,3302,491
52. มัธยมศึกษา เขต 40
นายประทาน หาดยาว
110614268,91766765,703304614,1556643928,8811,649
 3,513219,27718,4382,407556,13136,148239216,30010,78597220,71910,0276,2561,212,42775,398