ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคเหนือ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
นายเดช ศิรินาม
382,6472124411,10461232,58812623,8781598720,2171,109
1. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์
694,9184165812,86280654,10417500013221,8841,397
2. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ดร.รตนภูมิ โนสุ
463,8312849727,2501,37596,95327212,2404315340,2741,974
3. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล
503,776376387,47552621,91110011,796549114,9581,056
4. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
503,2882404911,40562821,3664300010116,059911
5. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นายสมพงศ์ พรมจันทร์
553,716249417,90552222,152880009813,773859
6. ประถมศึกษาลำพูน เขต 1
นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์
925,083287284,70020300011,5955612111,378546
7. ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข
563,968312255,22031500011,755778210,943704
8. ประถมศึกษาลำปาง เขต 1
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
824,961503244,64035943,72118213,18411711116,5061,161
9. ประถมศึกษาลำปาง เขต 2
นายวิบูลย์ ทานุชิต
755,177477366,24348621,2816000011312,7011,023
10. ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
583,425329153,264234000000736,689563
11. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
1195,735509519,59963621,6469013,16813017320,1481,365
12. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
นายประสบสุข ดีอินทร์
543,393314235,360375000000778,753689
13. ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์
943,954468234,18833122,1478311,7928412012,081966
14. ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
914,263471367,20057300000012711,4631,044
15. ประถมศึกษาน่าน เขต 1
นายสมเร็จ อุดแดง
1537,067756398,29558911,3796211,6226819418,3631,475
16. ประถมศึกษาน่าน เขต 2
นายสมัย ธนะศรี
975,6315554911,73676718104000014718,1771,362
17. ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายประถม เชื้อหมอ
623,775452223,82232900012,06794859,664875
18. ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
นายทินกร อินทะนาม
905,350457448,43658632,31310400013716,0991,147
19. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
533,568326489,87664721,3196224,82425410519,5871,289
20. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นายจรัญ แจ้งมณี
905,4084937116,0081,07253,58118000016624,9971,745
21. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
นายกิตติชัย เมืองมา
664,6384137118,0051,06798,50440423,66518214834,8122,066
22. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นายเทอดชาติ ชัยพงษ์
885,6805395311,95876732,70313600014420,3411,442
23. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
นายอุทัย กาญจนะ
844,757406449,71359618413300012915,3111,035
24. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
นายจรูญ แสนวิจิตร
1257,346536469,86159116972700017217,9041,154
25. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นายสัญชัย พวงมาลี
1136,9335004910,25067116753024,12118316521,9791,384
26. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
นายทองสุข อยู่ศรี
785,3463936716,21794921,9138400014723,4761,426
27. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
นายปรีชา นาคจำรูญ
1327,9635366311,89080333,03912700019822,8921,466
28. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
นายสุชาติ กลัดสุข
632,972243214,26126522,04783000869,280591
29. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
นายสัญชัย พวงมาลี
794,7794124610,61666021,4517112,59910512819,4451,248
30. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
นายสุพล จันต๊ะคาด
1067,8975679421,5601,24321,4096723,27512520434,1412,002
31. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
นายนพพร มากคงแล้ว
1138,7126387516,0511,00621,7847100019026,5471,715
32. ประถมศึกษาตาก เขต 1
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล
684,017343409,26361111,3636111,8048511016,4471,100
33. ประถมศึกษาตาก เขต 2
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
141,317778222,8371,1752017,59674735,48120211947,2312,201
34. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นายพยอม วงษ์พูล
675,1863514910,63063632,70110111,9516312020,4681,151
35. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
นายเปรม คำวัฒนา
1106,1885425411,33975543,64514800016821,1721,445
36. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
644,2072975212,10475521,7487323,90516612021,9641,291
37. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
นายบุญสม โพธิ์เงิน
644,2243336113,12088811,2555111,5977012720,1961,342
38. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายวิเชียร ทรงศรี
915,8324707014,5981,14432,31010300016422,7401,717
39. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ
855,0903995210,62068916733212,0838513918,4661,205
40. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้
814,1983535310,49870732,78011600013717,4761,176
41. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
นายอำนาจ บุญทรง
895,4815515411,35685821,3038112,36310714620,5031,597
42. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
975,2515434910,74176143,98215400015019,9741,458
43. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
นายดิเรก ต่ายเมือง
1057,4845458218,9831,21332,72911500019029,1961,873
44. มัธยมศึกษา เขต 34
นายสิทธิชัย มูลเขียน
000135,0723472020,4641,028716,2167404041,7522,115
45. มัธยมศึกษา เขต 35
-ว่าง-
442656277,7975921010,689637413,4547064532,3661,991
46. มัธยมศึกษา เขต 37
นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์
544371257,248558109,918627512,9886914530,5971,947
47. มัธยมศึกษา เขต 36
นายมนต์ชัย ปาณธูป
197123111,1129211915,134929718,2527105844,5952,572
48. มัธยมศึกษา เขต 42
นายบุญชอบ โตคำ
3301393210,2076751311,8426161023,5811,1415845,9312,471
49. มัธยมศึกษา เขต 41
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ
2224303511,7878401716,257912816,5947036244,8622,485
50. มัธยมศึกษา เขต 38
นายอำนวย อภิชาติตรากูล
552666226,78641698,0253601122,4839864737,8201,828
51. มัธยมศึกษา เขต 39
นายสุชน วิเชียรสรรค์
13612349,6347241514,410837718,2029325742,2822,505
52. มัธยมศึกษา เขต 40
นายประทาน หาดยาว
223423227,64050897,879455614,1606643929,9131,650
 3,579220,71918,7822,429560,34236,362242219,03710,98395216,6959,7826,3451,216,79375,909