ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคใต้ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
593,8562834710,11860000036,10325110920,0771,134
1. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
นายสุรทิน ทิพย์อักษร
776,18650910524,1211,38564,81419000018835,1212,084
2. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
1368,3115968316,5621,01533,11111700022227,9841,728
3. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
634,2753506514,33290344,22218911,6167513324,4451,517
4. มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว
10929119308,1206202323,9991,428818,8989537151,9463,120
5. ประถมศึกษากระบี่
946,56453810623,4591,40497,60233912,2009121039,8252,372
6. ประถมศึกษาพังงา
694,7003206013,51279254,63220700013422,8441,319
7. มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
219630102,84718076,296323817,8998452727,2381,378
8. ประถมศึกษาภูเก็ต
735230317,80543197,24040427,8811334923,278998
9. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
412,6422136916,5791,00664,16119511,7247111725,1061,485
10. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
745,14540410423,4881,31321,3957500018030,0281,792
11. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
695,0034087717,0641,02954,63220600015126,6991,643
12. มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
433159318,5436481615,2668311533,0411,6366657,1813,174
13. ประถมศึกษาระนอง
ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน
251,7221424510,84563254,3321960007516,899970
14. ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
402,7902506013,77884254,57819724,07017510725,2161,464
15. ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
654,2545344911,89588054,88925400011921,0381,668
16. ประถมศึกษาสงขลา เขต 1
805,4355725511,16381821,3217424,05230913921,9711,773
17. ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
นายอุทัย กาญจนะ
523,7953056714,57590964,75223500012523,1221,449
18. ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
695,18347411626,5251,77376,73834111,7598319340,2052,671
19. มัธยมศึกษาสงขลา สตูล
219430247,4765601515,1819451232,6161,6655355,4673,200
20. ประถมศึกษาสตูล
715,9114208519,4561,00321,6948211,6827215928,7431,577
21. ประถมศึกษาตรัง เขต 1
664,8714046312,36375719344223,77816513221,9461,368
22. ประถมศึกษาตรัง เขต 2
นางสาวนิอร ศรีสุนทร
624,7713406915,77589543,02413300013523,5701,368
23. มัธยมศึกษาตรัง กระบี่
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
000217,4546181413,6161,067919,5681,2414440,6382,926
24. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
613,848323529,67662921,6056811,5146111616,6431,081
25. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นางกอบขวัญ แดงบำรุง
463,7663216613,90682521,5856300011419,2571,209
26. มัธยมศึกษาพัทลุง
322844153,90631265,43931638,0673902717,6401,062
27. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
453,8243708520,6151,33954,57323311,7366313630,7482,005
28. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
นายณัทกร แก้วประชุม
484,0253336614,31887517823100011519,1251,239
29. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
นายบุญล้อม โสภาพรม
181,4511414910,5198180000006711,970959
30. มัธยมศึกษาปัตตานี
216935123,51132418597425,316258179,855691
31. ประถมศึกษายะลา เขต 1
นายอาดุลย์ พรมแสง
393,2344046613,4361,12132,16012837,92523211126,7551,885
32. ประถมศึกษายะลา เขต 2
161,2431565013,9211,02221,471890006816,6351,267
33. ประถมศึกษายะลา เขต 3
1289396163,72831743,599202000328,220615
34. มัธยมศึกษายะลา
1621271,56712133,39223012,200142127,221505
35. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
373,27133410422,5061,64076,39932200014832,1762,296
36. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
302,7062737717,3421,12197,14139811,6107411728,7991,866
37. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
201,8712665315,1221,07432,516920007619,5091,432
38. มัธยมศึกษานราธิวาส
000124,78832243,95524612,2031171710,946685
 1,615118,00710,4382,202506,71632,873213193,90510,56281187,4589,1024,1111,006,08662,975